W tej kategorii publikujemy oficjalne pisma i odpowiedzi na nasze pisma związane z działalnością Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego jak i dotycząca spraw Winiarskich jak legislacja czy sprawy dotyczące kontroli urzędowych.