Regulamin „XV Konkursu Win Domowych”

Konkurs odbędzie się w Palmiarni, w niedzielę 10 września br., w godzinach 10.00-15.00. Celem konkursu jest promowanie tradycji domowego wytwarzania win. Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Zielona Góra oraz Fundacja na rzecz Lubuskiego Dziedzictwa „Gloria Monte Verde”.

Warunki uczestnictwa:
•    Konkurs przeznaczony jest dla mieszkańców regionu, a także wszystkich miłośników domowych wyrobów winiarskich w kraju, którzy wytwarzają wino amatorsko.
•    Wina należy dostarczyć w butelce o pojemności 0,75 litra, z dołączoną informacją zawierającą: dane osobowe zgłaszającego, kategorię, rodzaj wina (słodkie, wytrawne itp.), nazwę odmiany czy owocu, lub kilku – jeśli był kupaż, rocznik. Wina można przynieść  osobiście w dniu trwania konkursu, w godzinach 10.00-11.00, lub wysłać do dnia 8 września br. na adres: Biuro Palmiarni, ul. Wrocławska 12, 65-427 Zielona Góra, z dopiskiem „Konkurs Win Domowych”.
•    Wytwórca może zgłosić jedno wino w danej kategorii.
•    Udział w konkursie jest bezpłatny.
•    Próbki win biorące udział w konkursie nie są zwracane.
Warunki oceny win:
•    Kategorie win: gronowe (białe i czerwone) i owocowe.
•    Komisja sędziowska składa się z minimum 3 osób.
•    Wina oceniane są anonimowo w skali 100-punktowej.
Wyniki i nagrody:
•    Wyniki zostaną ogłoszone w Palmiarni w dniu trwania konkursu.


•    Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Miasto Zieloną Górę, Fundację „Gloria Monte Verde” i Sklep Winiarz.pl.
W szczególnych przypadkach komisja może nie przyznać nagrody w danej kategorii lub przyznać nagrody specjalne i wyróżnienia. W przypadku równej ilości punktów głos decydujący posiada przewodniczący komisji. Decyzje komisji są ostateczne. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu lub czasu trwania konkursów z przyczyn od nich niezależnych. Wyniki zostaną także opublikowane w Internecie oraz przesłane do prasy regionalnej.

Równocześnie z wręczeniem nagród dla zwycięzców konkursu win domowych odbędzie się ogłoszenie wyników VIII Ogólnopolskiego Konkursu Win i wręczenie dyplomów oraz degustacja trunków zgłoszonych na oba konkursy. Uroczystość przewidziana jest na godz. 15.00 w sali restauracyjnej zielonogórskiej Palmiarni.