Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie powstało 30 czerwca 2006 roku, z połączenia Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plantatorów Winorośli i Producentów Wina oraz Lubuskiego Stowarzyszenia Winiarskiego. Dnia 21 lipca 2006 roku zostało zarejestrowane pod numerem KRS 0000185183 w VIII Wydziale Gospodarczym Sądu Rejonowego w Zielonej Górze.
 
 

Do podstawowych celów ZSW należy:

  • Reaktywowanie tradycji uprawy winorośli i produkcji winiarskiej w regionie lubuskim,
  • Promowanie winnic rodzinnych, gospodarstw agroturystycznych oraz produktów regionalnych związanych z uprawą winorośli,
  • Wdrażanie do uprawy i produkcji winiarskiej najnowszych zdobyczy wiedzy z zakresu agrotechniki i technologii przetwórstwa,
  • Rozwijanie wszelkich form kształcenia fachowców w zakresie winiarstwa,
  • Podejmowanie inicjatyw na rzecz tworzenia regulacji prawnych sprzyjających rozwojowi winiarstwa . 

Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie realizując cele statutowe działa na wielu płaszczyznach popularyzując uprawę winorośli oraz winiarstwo. Szczególnym i unikatowym projektem ZSW jest Lubuski Szlak Wina i Miodu zrzeszający podmioty z województwa lubuskiego związane z winiarstwem i pszczelarstwem. Region lubuski na czele z Zieloną Górą jest unikatowym miejscem w skali Polski dla upraw winorośli oraz dzięki swoim rozległym terenom zielonym idealnym miejscem dla pszczelarzy co daje niepowtarzalne możliwości dla promocji regionu. 

 

ZSW organizuje między innymi :

  • szkolenia kursy, odczyty, pokazy z zakresu doskonalenia zawodowego w dziedzinie winiarstwa dla winiarzy, turystów, instytucji i przedsiębiorstw,
  • konferencje naukowe, konkursy i wystawy,
  • konsultacje, ekspertyzy i rzeczoznawstwo w zakresie upraw i produkcji winiarskiej,
  • wsparcie producentów w zakresie uprawy winorośli i produkcji wina,

W razie zainteresowania byciem członkiem ZSW lub współpracą zapraszamy do kontaktu

Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie

Adres do korespondencji:

Zielonogórskie Stowarzyszenie Winiarskie
UP Zielona Góra 2
skr. pocztowa 12
65-900 Zielona Góra