Do Członków


Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego

 

Zarząd Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego zaprasza członków na Zwyczajne Walne Zebranie, które odbędzie się w dniu 25.06.2016r o godz. 900 w Zielonogórskim Centrum Winiarstwa w Zaborze przy ul. Winiarskiej 1. W wypadku braku kworum w pierwszym terminie, drugi termin wyznacza się na godz. 920 tego samego dnia.